พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสั่งสมบุญ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

พระพุทธเจ้าทรงนำอดีตนิทานมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง
ก็เพื่อให้เป็นเครื่องจูงใจบุคคลผู้ที่มีบุญวาสนาบารมียังอ่อนยังน้อยอยู่
ให้ได้มีกำลังใจสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งๆขึ้นไป ไม่ให้อ้างว่า เอ้อเรานี้ยากจนข้นแค้น
ไม่มีอะไรจะทำบุญทำทานกับเขานี่หมายความว่าอย่างนั้นแหละ

ผู้ได้ฟังแล้วมีปัญญามันก็ต้องหาหนทางสั่งสมบุญกุศลได้บัดนี้
นี่พระองค์เจ้าเปิดทางสั่งสมบุญกุศลให้พุทธศาสนิกชนผู้มีวาสนาบารมียังน้อยอยู่
นี่ล่ะจึงว่าพระองค์เจ้าเป็น “พระมหากรุณิโก นาโถ” เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้
โดยไม่จำกัดเลยนับตั้งแต่คนขอทานไปจนถึงเศรษฐี มหาเศรษฐี พระราชา มหากษัตริย์
ตลอดถึงทวยเทพเจ้าเหล่าเทวา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์อะไร
ก็มุ่งพึ่งโพธิสมภารบารมีของพระพุทธเจ้า


นี่พวกเราที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนี้ก็ขอให้ทำความชื่นชมยินดี
เลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้ ให้มากๆ แล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศล
ดังพรรณนาให้ฟังมานี้แหละ ให้เกิดให้มีขึ้นในตน

ไม่ต้องอ้างว่า เราไม่มีเงินทองมากมายอย่างคนอื่น
เพียงแต่ว่าเมื่อเรามองดูกาย วาจา ใจของเรานี่มันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษ
ไม่ได้ทำความชั่วอะไร เท่านี้เราก็ได้ความอิ่มใจขึ้นมา ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไม่น้อย

5,462จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย