@การตั้งตนไว้ชอบ

@ เอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิต ( มีทาน,ศีล,ภาวนา)
เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล ( มีใจเป็นสมาธิ,มีปัญญา)
เอากำลังแรงงานเป็นกลไก ภายในตน ( คือการมีอายุขัยสร้างบารมีละกิเลส)
นี่คือคนมีคุณค่าราคางาม ( คือความดีงาม,คืออนาคต,ทั้งโลกนี้และโลกหน้า)DT012986

motorola31313@gmail.com

 เปิดอ่านหน้านี้  4327 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย