@การตั้งตนไว้ชอบ

 motorola31313@gmail.com   11 ก.ย. 2555

@ เอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิต ( มีทาน,ศีล,ภาวนา)
เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล ( มีใจเป็นสมาธิ,มีปัญญา)
เอากำลังแรงงานเป็นกลไก ภายในตน ( คือการมีอายุขัยสร้างบารมีละกิเลส)
นี่คือคนมีคุณค่าราคางาม ( คือความดีงาม,คืออนาคต,ทั้งโลกนี้และโลกหน้า)
 เปิดอ่านหน้านี้  5596 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย