กรรมของบ้านเมือง

 ใบไผ่  4,825 

กรรมของบ้านเมือง

ล้วนเกิดจากคนในบ้านเมืองนั้น ทำกรรมไม่ดีในอดีตไว้ทั้งสิ้น กรรมอันมากด้วยความโกรธ ความอาฆาต พยาบาท ฆ่าฟันกันเอง โปรดช่วยกันประคับประคองบ้านเมือง ให้ผ่านพ้นภัยพิบัติ ด้วยการกระทำแต่กรรมดี อันมีศีลและการอภัยเป็นเบื้องต้น คืนความสงบสุข คืนความร่มเย็น คลายความทุกข์ คลายความยากลำบาก ให้กับทุกคนและให้กับบ้านเมือง

สาธุ    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย