"ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  4,939 

.
 "ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี"

" .. "นินทานั้นจะไม่มีโทษกับคนถูกนินทาเลย ถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับ" คือไม่ตอบ เช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบ ผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบ ผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบ "แต่คำนินทาว่าร้ายทั้งจะตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมด ผู้นินทาคือผู้ทำกรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี" ไม่ว่าผู้ถูกนินทาจะรับหรือไม่รับก็ตาม ผู้นินทาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้นเมื่อถูกนินทาแล้ว "ก็ให้คิดว่าผู้นินทาเรานั้น ได้รับผลตอบแทนแล้ว คือได้รับผลของกรรมไม่ดี" ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฎช้าหรือเร็วเท่านั้น ผลของกรรมไม่ดีนั้นแหละได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้ว เราไม่มีความจำเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใด

"ความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีคุณอย่างที่สุด" ผู้ใดทำกรรมใดไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น "ความเชื่อเช่นนี้ จักทำให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้าย เป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตน" เป็นการป้องกันตนมิให้ทำกรรมไม่ดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน "ผลจักเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย" .. "

"การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย