ละเว้นจากบาป

มงคลที่ ๑๙.ละเว้นจากบาป

๏ กรรมชั่วช้า ลามก ต้องยกเว้น

หากขืนเล่น ด้วยกัน ถูกมันผลาญ

งดเว้นบาป กำราบให้ ไกลสันดาน

ในดวงมาลย์ ไม่ร้อน และอ่อนเพลีย.


สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ รสแห่งธรรมะ ย่อมชนะรสทั้งปวง


ที่มา : มงคล ๓๘ ประการ

DT0005

DhammathaiTeam

 เปิดอ่านหน้านี้  2503 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย