ชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 Webmaster  

ชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่5 - ชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมเทศนา จาก https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,911


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย