"รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 Webmaster   24 ก.พ. 2564

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร "กลับมารู้สึกตัว"
โดย พระอธิการครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ
วันที่ 7-9 มีนาคม 2560
ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5okZzKD3WkM

DT0003

Webmaster

24 ก.พ. 2564

 เปิดอ่านหน้านี้  1028 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย