ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่45

ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

--------
เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,864 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย