ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 2 "หมั่นสั่งสมความดี"

 Webmaster  

ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 2 "หมั่นสั่งสมความดี"ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 2 "หมั่นสั่งสมความดี"

ธรรมะสั้น ๆ เข้าใจง่าย โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

ธรรมนำชีวิต
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
5 / 15

Website : http://www.watmahaeyong.org
Facebook : https://www.facebook.com/PageWatMahey...
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong

ที่มา : https://www.youtube.com/c/TheWatmaheyong

3,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย