02 (12/03/66) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมลาภ"

 Webmaster  

02 (12/03/66) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมลาภ"

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก "โลกธรรม 8 โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ"

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
เรื่อง ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม 8 เรื่อง "ความเสื่อมลาภ" (ช่วงที่ 2)

โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

วันที่ 12 มีนาคม 2566

ณ ชั้น 2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-qf0z6qFORE&list=PLL4WMAjhDbGiXIBtEUjvwi41o4EeHkQJa&index=5

2,911


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย