124(12/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

 DhammathaiTeam  

124(12/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล

• ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ คอร์สวิปัสสนาเมษายน2-4-64

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

• วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๒)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย