ธรรมให้รู้ : ตอนที่73 - สภาวะจิตตั้งมั่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 73

สภาวะจิตตั้งมั่น

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,850 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย