วสี ความชำนาญในสมาธิ นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

วสี ความชำนาญในสมาธิ นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมบรรยาย เรื่อง วสี ความชำนาญในสมาธิ

นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร• สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร

• สุดยอดอิทธิฤทธิ์

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ก้าว (9) พลัง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย