121(9/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ ดร ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์

 DhammathaiTeam  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,840 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย