รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

 Webmaster  

รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

161007 รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
เผยแพร่เมื่อ 5 ธ.ค. 2016

ณ. วัดป่าหัวตลุกวนาราม อ.ลาดยาว นครสวรรค์
https://goo.gl/maps/9kjTn653dvs

ติดตามธรรมะหลวงตาได้ทาง
https://www.youtube.com/channel/UC_xAeyQNaAvh-6huidXsBnA   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UC_xAeyQNaAvh-6huidXsBnA

2,996


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย