ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 - ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 -

ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม

โดย
พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,909 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย