ธรรมให้รู้ : ตอนที่46 - สติจะตัดภพชาติในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่46

สติจะตัดภพชาติในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไร?

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,803 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย