เรื่องของการปฏิบัติภาวนา(สำเนียงอิสาน) - พระอาจารย์ต้น_14052020

 Webmaster  

เรื่องของการปฏิบัติภาวนา(สำเนียงอิสาน) - พระอาจารย์ต้น_14052020

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
สนทนา ตอบปัญหาธรรม : ว่าด้วยการภาวนา ,การพิจารณาร่างกาย 6 ขั้นตอน , ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ณ สถานศึกษาธรรมป่านาโสกฮัง จ.อำนาจเจริญ
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava

หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง

#ศาสนาพุทธ #ฟังธรรม #ความเชื่อ

ที่มา : https://www.youtube.com/@DHAMMANAVA

138


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย