กฐิน "ทั่วไทย" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (มูลนิธิโพธิวัณณาโดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล)

กฐิน "ทั่วไทย" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (มูลนิธิโพธิวัณณาโดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล)

กฐิน "ทั่วไทย" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

มูลนิธิโพธวัณณา ขอเชิญทอดกฐินสามัคคี แก้วสารพัดนึก ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.09 น.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นประธานกฐินหรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา โดยไม่จำกัดจำนวนปัจจัย เพื่อนำปัจจัยแก้วสารพัดนึกที่ได้ นำไปใช้ในงานอเนกประสงค์ต่างๆ และปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำไปร่วมทอดกฐินทั่วไทย
อานิสงส์ ท่าจะพบกับความสะดวกสบาย ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติ พบกัลยาณนิมตรที่ดี มีผู้คอยสนับสนุนเกื้อกูล


ผู้ที่ร่วมเป็นประธานกฐิน 19,000 บาทขึ้นไป จะได้รับพระสิวลีเป็นที่ระลึกในงานกฐิน สูง 12 นิ้ว เนื้อ silicon bronze ออกแบบพระสีวลีโดย อาจารย์ ศมประสงค์ ชาวนาไร่ โรงหล่อโดย เอเชียไฟน์อาร์ท


ติดต่อสอบถามเพิ่มเดิมได้ที่ : 08-9219-6523 หรือ 08-3028-5767
https://www.facebook.com/PotiwannaFoundation


ที่มา : https://www.facebook.com/PotiwannaFoundation

DT014762

Mettatham

 เปิดอ่านหน้านี้  1924 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย