ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 วัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ (ประมาณ 2,000 วัด)


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมาหสังฆปริณายก ประจำปี ๒๕๕๖โดยบริจาคเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "กองทุนทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี" บัญชีเลขที่ ๐๕๙-๐-๑๙๓๙๑-๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๕ - ๔๑


ที่มา : http://www.onab.go.th

DT014762

Mettatham

 เปิดอ่านหน้านี้  1350 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย