ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงแสวงหาโมกขธรรม คือความหลุดพ้น

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย