ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงแสวงหาโมกขธรรม คือความหลุดพ้น

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย