ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เจ้าชายทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย