ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เจ้าชายทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย