ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เจ้าชายทรงตัดพระเมาลี

...
• ราคาข้าวสาร (ตัณฑุลนาฬิชาดก)

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ๗๑.ปางทรงพยากรณ์

• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย