ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

มหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกผนวช)

...



จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย