ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

มหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกผนวช)

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย