บทความธรรมะ


# เรื่อง อ่าน
 เข้าใจ เข้าถึง "บวช" ไม่ตกนรก
 "น้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ ไม่งมงายตรงไหน?
 รู้ทันกรรม
 ถวาย "ห่มผ้าพระธาตุ" เจดีย์ เป็นมหาบุญกุศลยิ่งใหญ่ ได้อย่างไร?
 พระแม่คงคา ชำระล้างบาป
 การเข้าสู่ "พุทธปัญญา" อันสูงสุด
 ธรรมจักร กงล้อแห่งพุทธธรรม
 "ปราโมทย์" เสริมส่งบุญกุศล ชีวิตไม่อับเฉา
 หยั่งลึกปรัชญาเต๋า (道)
 คำที่เกี่ยวข้องกับ "จิต"
 ความเข้าใจ "อภิปรัชญา" แยกแยะให้ถูกแล้วจะซึ้งประจักษ์
 เราจะปฏิบัติตนอย่างไร? ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
 เราจะรู้ความจริงได้อย่างไร?
 ความจริงคืออะไร? (What is the truth?)
 "อัตตา" เป็นเช่นใด จะทำยังไงกับ "อัตตา"
 เจ็บเอว ไม่ต้องเจ็บที่ใจด้วย
 ไม่ต้องเป็นหยกดีงามยิ่ง แต่ขอให้เป็นหยกดีสำหรับเรา
 อารมณ์กูเป็นของกู แต่ถูกอารมณ์ใช้กู
 ชีวิตสุขดีอย่างไร ขาดสิ่งจะไม่มีวันเป็นได้
 ดีร้อยอย่าง ขาดสิ่งจะพังทุกอย่าง
 อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ ชีวิตไม่ตกต่ำ


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย