บทความธรรมะ


# เรื่อง อ่าน
 "ปราโมทย์" เสริมส่งบุญกุศล ชีวิตไม่อับเฉา
 หยั่งลึกปรัชญาเต๋า (道)
 คำที่เกี่ยวข้องกับ "จิต"
 ความเข้าใจ "อภิปรัชญา" แยกแยะให้ถูกแล้วจะซึ้งประจักษ์
 เราจะปฏิบัติตนอย่างไร? ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
 เราจะรู้ความจริงได้อย่างไร?
 ความจริงคืออะไร? (What is the truth?)
 "อัตตา" เป็นเช่นใด จะทำยังไงกับ "อัตตา"
 เจ็บเอว ไม่ต้องเจ็บที่ใจด้วย
 ไม่ต้องเป็นหยกดีงามยิ่ง แต่ขอให้เป็นหยกดีสำหรับเรา
 อารมณ์กูเป็นของกู แต่ถูกอารมณ์ใช้กู
 ชีวิตสุขดีอย่างไร ขาดสิ่งจะไม่มีวันเป็นได้
 ดีร้อยอย่าง ขาดสิ่งจะพังทุกอย่าง
 อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ ชีวิตไม่ตกต่ำ
 ชีวิตมีคุณค่า เพราะรู้คุณค่าของชีวิต
 ทำก่อนที่เราจะรู้ จะได้ป้องกันดีกว่า
 ทำตามสิ่งดีที่ผู้รู้ให้ทำ ไม่ใช่ถูกบงการ
 การไม่ยอมรับความจริง เหมือนเอามีดโกนจ่อคอตัวเอง
 ยังไม่มีปัญญา แต่ขอพึ่งตัวเอง ตายฉิบหายมามาก
 อย่ากลัว.!! ผู้รู้...จะมาบงการชีวิตเรา
 เมื่อยังมีโอกาส ต้องถนอม และใช้โอกาส


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย