"การฟังธรรม เป็นเรื่องสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

 "การฟังธรรม เป็นเรื่องสำคัญ"

" .. "การฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นภาคปฏิบัติไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติอย่างอื่น" โดยทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน เช่น "นั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรม นั่งฟังธรรม"

ทั้งสามวาระนี้ "อาจเป็นการนั่งฟังธรรมจะได้รับผลรวดเร็วหรือง่ายกว่าการทำโดยลำพังตนเอง" เพราะมีผู้ปรุงผู้แต่งให้เสร็จ "ถ้าเป็นอาหารก็มีแม่ครัวปรุงแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราเป็นแต่เพียงผู้รับประทานเท่านั้น"

การพิจารณาโดยลำพังตนเองนั้น "เป็นเหมือนกับเราเป็นแม่ครัวเอง" ทำเอง "การฟังธรรมท่านที่แสดงให้ฟังนั้น เหมือนกับเราเป็นผู้คอยรับประทานเท่านั้น" ท่านเป็นผู้หยิบยื่นให้โดยลำดับ ๆ

"ธรรมะข้อใดที่ถูกกับจริตจิตใจของเราก็เข้าถึงจิตใจในขณะนั้นทันที" สิ่งที่ข้องใจอยู่ก็เป็นเหตุให้ปลดเปลื้องไปได้ ในขณะที่ฟังธรรม .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2797&CatID=2

5,423จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย