คำว่าแพ้ย่อมไม่มี หากยังมีลมหายใจ

 chai-aroon  

@ การยอมแพ้ ทำให้ใจ ต้องอ่อนแอ
ดูท้อแท้ กำลังใจ และสิ้นหวัง
อยากสู้ต่อ แต่ก็หมด ในกำลัง
ทั้งที่ยัง แข็งแรงกลับ ไม่มีแรง
@ การเรียนรู้ เหตุแห่ง ความพ่ายแพ้
คงไม่แย่ สายไป ไม่สิ้นหวัง
มีมานะ เข้มแข็ง เป็นพลัง
ล้มพันครั้ง ยังลุกได้ นั่นคือชัยฯ.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,026


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย