อนุโมทนา ขอบคุณ ที่มาร่วมบุญ

 praseht     1 ก.พ. 2555

ขออนุโมทนา ขอบคุณ สายธารทุกๆ คณะที่มาร่วมบุญในงาน ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต วัดสบู ได้สำเร็ลุล่วงไปด้วยดี

จึงขออำนวยพร.....และอนุโมทนา…บุญทานการกุศลแก่ท่านทั้งหลาย มาร่วมงาน ปิดทอง ตัดหวาย ลูกนิมิต วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู) มา ณ โอกาสนี้

กราบขอบพระคุณ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ทุกรูป ที่มาเอื้อเฟื้อ

ขออนุโมทนา
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายในพีธีตัดหวาย ที่เสียสละมาร่วมบุญ และเป็นประธาน

ขออนุโมทนา เจ้าภาพตัดหวาย ทุก ๆ ท่าน โดยมี
นายษิณภุ-นางธัชภร-นายภคภัฏ กุญช์โฆษิตา ร้านตัดผ้าไหมสุโขทัย
คุณอัศฆ์ชนัย-คุณวาสิณี เกษรังสรรค์ กทม.
คุณสิทธิ-คุณนพวรรณ ศิลปะวานิชย์ กทม.
คุณพ่อเที่ยง-แม่หอ สุวรรณโฉม พร้อมครอบครัว สุโขทัย
คุณระวิ-คุณจริยา พันธุเสน กทม.
คุณสมเจตน์-คุณอรนิชา เกตุมาลาพร้อมด้วยบุตร-ธิดา ชลบุรี
คุณเรณู หอมดวงจันทร์ จ.นนทบุรี
อาจารย์บัญชา งามสมัย พร้อมคณะศิษย์ พระนครศรีอยุทธยา
คุณแม่วิไล อุดหนุน พร้อมคณะศิษย์ กทม.
คุณไชยสุก สุวันนะจัก-คุณสิริพอน แก้วประเสริฐ นครหลวงเวียงจันทร์ (สปป.ลาว)
คุณแม่จรรยา เพ็งยา เมืองสุโขทัย

รวมทั้งเจ้าภาพอุปถัมภ์ ที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้

และพร้อมทั้งผู้ที่ส่งมาทาง ธนาคาร ด้วย

ขออำนวยพรบุญทานการกุศล
ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว บริวาร ญาติมิตร จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรอย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน…….เทอญ.

ด้วยพรธรรมและเมตตา

พระครูไพจิตวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู)
โทร. 055-685 309, มือถือ 087-198 49 69.

ที่มา : ตัดหวายลูกนิมิต

11,846


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย