ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญฯ ซื้อที่ดินสร้างถวายวัดในพระพุทธศาสนา

เนื่องจาก....ที่พักสงฆ์ มงคลศรีโคตรภูมิธรรมมาราม หมุ่ที่ ๓๐ บ.ดอนเสาโฮงพัฒนา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
ปัจจุบัน มีเนื้องที่ ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน จึงไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งวัดตามกฏหมายในพระพุทธศาสนา
ดังนั้น อาตมาภาพ..จึงมีความประสงค์ แจ้งข่าวบุญฯมายังสาธุชน พุทธบริษัทฯ ดังต่อไปนี้...
- ขอเชิญร่วมทำบุญฯบริจาคซื้อที่ดินสร้างถวายวัด ตารางวาละ ๒๐๐ บาท หรือตามประสงค์
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานฯ ในศาลาปฏิบัติธรรมฯ ตามประสงค์

หมายเหตุ...สำหรับที่ดิน...อาตมาภาพต้องการเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน ๓ ไร่ เพื่อจัดสร้าง คำขอสร้างให้เป็นวัดตามกฏหมายต่อไป..

จึงขอเจริญพร...บอกบุญฯมายังสาธุชนพุทธบริษัทฯ ทุกคนทุกท่าน เพื่อยังพระศาสนาให้เจริญสืบไป..ขออนุโมทนา..เจริญพร.

ติต่อต่อร่วมสร้างบุญฯได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติวโร

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโก้ โลตัสเดชอุดม เลขที่บัญชี ๘๔๙-๐-๒๒๓๘๐-๗


หรือโทร..สอบถามที่ ๐๙๔-๒๕๗-๔๘๗๙ ๐๘๒-๘๗๔-๑๙๙๗DT016788

พระมหาบุญส่ง โชติวโร

 เปิดอ่านหน้านี้  2094 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย