บ้านอารีย์เชิญร่วมฟังธรรมจาก พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) จากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ. นนทบุรี

 นานา    31 ม.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญชวนคุณมากราบนมัสการและฟังธรรม จาก
พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
จากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ. นนทบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ธรรมะของพระอาจารย์ เป็นธรรมะที่นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตให้ชิวๆขึ้น
ฟังธรรมจากท่านแล้วเราจะมองเห็นว่า บางครี้งปัญหามันง่ายๆ แต่เราวางจิตวางใจไม่ได้ต่างหาก
อุปสมบท ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๒๖ อุปสมบท ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระอุปัชฌาย์ พระราชนันทมุนี(ปัญญานันทภิกขุ)
พ.ศ.๒๕๒๙ สอบได้นักธรรมชั้นเอก.
- ร่วมก่อตั้ง ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฎ์ (ที่ระลึก ๘๐ ปีปัญญานันทะ)
- ร่วมก่อตั้ง วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ที่ระลึก ๘๔ ปี ปัญญานันทะ)
กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามที่ ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔ ได้ค่ะ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,640 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย