ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพตู้ลำโพงพร้อมข้าตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมทางพระศาสนา

 somrak    2 ก.พ. 2554

http://210.1.61.28:9001

วิทยุออนไลน์ พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร

ถ่ายทอดสด เวลา 17.00-18.00 น.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพตู้ลำโพงพร้อมข้าตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมทางพระศาสนา

ในการนี้อาตมภาพจะจัดซื้อทั้งหมด 6 ชุดๆ ละ 6,500 บาท รวมทั้งสิ้น 39,000 บาท

กิจกรรมที่จะใช้

1.โครงการธรรมสัญจร เผยแผ่ธรรมตามหมู่บ้านต่างๆ

2.กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพระ ฯลฯ

3.เทศน์-อบรม ประชาชน ในโครงการต่างๆ

4.กิจกรรม ฯลฯ เพื่อสังคม


สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

ธนาคาร กรุงเทพ (สะสมทรัพย์)
สาขา ศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 406-0-61861-0
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร

กรณีโอนจากต่างประเทศ SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคือ

ข้อมูลที่ท่านควรแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อจะได้รับเงินโอนได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่

- ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ

- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน

- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=8


คุณโยมท่านใดที่ได้ร่วมบุญ แล้วมีศรัทธาที่จะรับฟังนิทานชาดก 500 ชาติ จำนวน 250 เรื่อง สามารถแจ้งจำนวนเงินและวันที่โอน พร้อมส่งชื่อที่อยู่เพื่อขอรับ DVD ดังกล่าว (ซึ่งอาตมภาพใช้เวลาในการบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง250วัน) โดยส่งไปที่ somrak43@hotmail.จะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์>

เจริญพรแจ้งให้ทราบ
http://www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=8


  3,507 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย