หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร วัดป่าอุดมวารี จ. เชียงราย รับบิณฑบาตและแสดงธรรม ณ บ้านอารีย๋

 นานา    20 ธ.ค. 2554

มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และฟังการแสดงธรรม
พระอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) ประธานสงฆ์วัดป่าอุดมวารี จ. เชียงราย
วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
สถานที่ บริเวณศาลาปันมี มูลลนิธิบ้านอารีย์
พระอาจารย์คูณ ติกฺขวีโร หลังจากบวช และฝึกการปฏิบัติกรรมฐาน
อยู่ที่วัดหนองป่าพง ประมาณ ๘ ปีแล้ว ก็ได้กราบลาท่านหลวงปู่ชา สุภัทโท
ออกจาริกธุดงค์ในสถานที่ต่างๆ จนปีพ.ศ.๒๕๑๘ จึงได้รับอนุญาตได้ก่อตั้งวัด
บริเวณเชิงดอยห้วยฮ่อม เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะ และประชาชนก็นิยมศรัทธา
เป็นจำนวนมาก
คมธรรม: ตื่นเช้าเอาน้ำอาบกาย เอาธรรมะอาบใจ กายสะอาดใจสะอาด สุขกายสุขใจ
สามารถนำอาหารสุก อาหารแห้ง น้ำปานะ ผลไม้(ปลอกให้เรียบร้อยพร้อมประเคน)

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามได้ที่ ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔ / ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘
หรือ http://www.facebook.com/baanaree
http://baanaree.net
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,706 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย