ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์

 ศรัทธาราม    12 พ.ย. 2561

เนื่องด้วยวัดวังวารีศรีศรัทธาราม หมู่ ๗ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่มีอุโบสถเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และทางวัดพร้อมศรัทธามีความประสงค์จะสร้างอุโบสถ เพราะถือว่าอุโบสถคือหัวใจหลักของวัด เปรียบสะเหมือนที่ประทับของพระพุทธเจ้า และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยชาวบ้านเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ฐานะความเป็นอยู่ยากจนจึงมีทุนทรัพย์น้อยในการพัฒนา ประกอบกับทุกคนล้วนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงมีความประสงค์ จะสร้างอุโบสถไว้เพื่อเป็น ศาสนะสถานสมบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
จึงขอบอกบุญกุศลมายังท่านผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่งานพระพุทธศาสนาต่อไป

งบประมาณสร้างเเล้วเสร็จ 5ล้านบาท
เริ่มทำการสร้างวางศิลาฤกษ์สร้างฐานเมื่อปี2559 -จนถึงปัจจุบัน ตามภาพเเสดง
รายการเจ้าภาพ
1. เสาในตัวโบสถ์ มี12ต้น เปิดร่วมบุญต้นละ 25,000 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพติด
2. เสาหน้าโบสถ์เเละหลังโบสถ์ มี 8ต้น เปิดร่วมบุญต้นละ 30,000 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพติด
3.ประตูหน้าโบสถ์ไม้สักแกะลายพร้อมซุ้มประตู มีช่องเดียว เปิดร่วมบุญ 80,000 บาท (พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ)
4.ประตูหลังโบสถ์ไม้สักแกะลาย พร้อมซุ้มประตู มี 2 ช่อง เปืดร่วมบุญช่อง 45,000 บาท(พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ)
5.บานหน้าต่างโบสถ์ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมซุ้ม มี 6ช่อง เปิดร่วมบุญ ช่องละ 15,000 บาท(พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ)
6.บันไดพญานาคขึ้นโบสถ์ (ราวบันไดปั้นพญานาค) ด้านหน้าโบสถ์ ร่วมบุญ 70,000 บาท(พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ)
7.บันไดพญานาคขึ้นโบสถ์ (ราวบันไดปั้นพญานาค) ด้านหลังโบสถ์ มีทางขึ้น 2ช่องทาง ร่วมบุญช่องทางละ 35,000 บาท(พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ)
8.หน้าบันหลังคาโบสถ์ติดปูนปั้นตามศิลปะ(ด้านหน้าโบสถ์)ร่วมบุญด้านละ 150,000 บาท(พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ)
9.หน้าบันหลังคาโบสถ์ติดปูนปั้นตามศิลปะ(ด้านหลังโบสถ์)ร่วมบุญด้านละ 100,000 บาท(พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ)


รายละเอียดอื่น ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง พิษณุโลก
เลขที่บัญชี 052040777758
ชื่อบัญชี วัดวังวารีศรีศรัทธาราม
ติดต่อสอบถามได้ที่พระอธิการกฤติกร เจ้าอาวาส 0864550695


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คือพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่าน และครอบครัวบริวาร อยู่เย็นเป็นสุข คิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีให้สมความปรารถนา ทุกประการเทอญ
ภาพด้านหน้าโบสถ์ ภาพปัจจุบัน เดือน มีนาคม 2562


ด้านข้าง ภาพปัจจุบัน เดือน มีนาคม 2562


ด้านข้าง ภาพปัจจุบัน เดือน มีนาคม 2562


ด้านหลัง ภาพปัจจุบัน เดือน มีนาคม 2562


ป้ายวัด


วัดป่า ชนบทห่างไกลความเจริญ


ภาพบริเวณวัด


มีศาลาทำบุญหลังเดียว เป็นศาลาเอนกประสงค์ทุกงานบุญ


ภาพบริเวณวัด


รูปแบบตัวอย่างที่ทางวัดดำเนินการก่อสร้าง


ปัจจุบันนี้เดือนธันวาคม 2562 ทางวัดได้เจ้าภาพ ประตูหน้า ประตูหลัง หน้าต่าง6ช่องและทางขึ้นพญานาคด้านหน้าอุโบสถเเล้วยังขาดอีกบางรายการ จึงขอเรียนเชิญร่วมกุศลกัน


  4,372 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย