งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตรุษจีน ปี ๕๕ นี้

 Prasecht     9 เม.ย. 2554

เปิดแล้วไหว้พระขอพร และ/หรือ เดินรอด วน ๙ รอบใต้ฐานพระ ๙ องค์ แล้วอธิษฐานจิตตามจิตปราถนา
ในโบสวัดสบู
“ ขอเชิญสาธุชนร่วมบรรจุเศียรพระ "หลวงพ่อเมตตาใหญ่" กับทั้งกราบนมัสการ/กราบสักการะ"หลวงพ่อเมตตาใหญ่" (สมเด็จพระพุทธ-ศรีฯ) หลวงพ่อพระหินทราย /หลวงพ่อหินแกร่ง/หลวงพ่อหินขาว พร้อมทั้งหลวงพ่อไม้ตะเคียนทอง1,000 ปี เป็นต้น
ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน อยู่ที่ อุโบสถวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

กำหนดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตรุษจีน ปี ๕๕ นี้

ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)

ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานอิ่มบุญ หนุนกุศล เสกคนให้เป็นพระ เสริมธรรมะให้สุขใจ

รับสมัครบวชชีพราหมณ์ ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนคน/เพศ/วัย/หรืออายุ

-รับบวชนาคสามัคคี (บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
(ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร/และบริขาร บวชพระ ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท)

-ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๒,๕๕๕ กอง ๆ ละ ๑๕๙ บาท

และร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งจอง มีดตัดหวาย มีดละ 3,000-5,000-10,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการ
งานมหากุศล งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย
*****************************

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -พิธีบวงสรวง พระภูมิ เจ้าที่แม่นางธรณีสารวัด เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลาย ตลอดเสื้อวัด
ผู้มีอุปการีคุณ
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์เถราจารย์ผู้ทรงคุณ ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิต นั่งปรกพุทธาภิเษก ในอุโบสถ
-พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์นั่งอาสนะสาธยายมนต์สวดธัมจักกัปวัตนสูตร พระ ๑๐ รูป

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์สวดถอน จำนวน ๙๙ รูป วิสุงคามสีมาอุโบสถวัใหม่ศรีสมบูรณ์
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๗.๕๙ น. -ถึง เวลา ๒๒.๕๙ น. ทุก ๆ วัน ตลอดการจัดงาน
-เปิดให้พุทธศาสนิกชนปิดทองพระ/ลูกนิมิต /ให้ถวายสังฆทาน
-ทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๒๕๕๕ กอง และอื่น ๆ ตลอดงาน
เวลา ๑๐.๕๙ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๑๓.๕๙ น. -ถึง เวลา ๑๕.๕๙ น. ทุก ๆ วัน
-ปฏิบัติธรรม/ฟังธรรมเทศนา ๒ ธรรมมาส -ทำวัตร/สวดมนต์/เจริญกุศลจิตภาวนา/แผ่เมตตา

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๓๙ น. -ประธานกล่าวเปิดงาน ตัดลิปลิ้นลอยป้าย และตีฆ้องใหญ่
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๒๙ น. -เจ้าภาพที่จองมีดรับมอบมีดมงคล และของที่ระลึกจากพระครูไพจิวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ จนครบจำนวนเจ้าภาพ
เวลา ๑๖.๒๙ น. -หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายลูกนิมิตในอุโบสถ พร้อมกันกับเจ้าภาพ
และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิต โดยพร้อมกันทั้ง ๙ ลูก
-ทำขวัญนาค,แห่นาคฉลองโบสถ์ใหม่ ทำพิธีอุปสมบทบวชนาคหมู่ ตามลำดับจนเสร็จพิธี
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๕๙ น. -ทำบุญตักบาตร/ฉลองพระใหม่ รอบอุโบสถ เป็นเสร็จพิธี
(หมายเหตุ ศรัทธา หรือผู้ที่สั่งจองลูกนิมิต ล่วงหน้าก่อนนี้ โปรดแจ้งติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้จารึกลงในมีด)

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร. ๐๕๕๖๘๕๓๐๙, หรือ ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.

หรือส่ง ชื่อ-นามสกุล มาตามที่อยู่อีเมล์นี้ ก็ได้ [url][url][url]shisombun@hotmail.com[/url[/url[/url]]]


3,843


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย