ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี วิถีพุทธ ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 ooh3939     16 ธ.ค. 2554

สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ปฎิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี วิถีพุทธ
๓๑ ธ.ค ๒๕๕๔ – ๑ ม.ค. ๒๕๕๕
กำหนดการ
ปฎิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี วิถีพุทธ
พุทธศักราช ๒๕๕๔-๒๕๕๕

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
เวลา 16.00 น. สารธรรม กิจกรรมธรรม
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
เวลา 18.30 น. ทำวัตรเย็นแปล
เวลา 19.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา 20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 20.30 น. สารธรรมจากพุทธบริษัท ๔
เวลา 23.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน
เวลา 24.00 น. คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
สาธุชนรับการประพรหมน้ำพระพุทธมนต์
เวลา 24.30 น. ธรรมบรรยายเรื่อง
“เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ “
เวลา 01.00 น. เจริญจิตภาวนา
(ปฎิบัตถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงรุ่งอรุณวันปีใหม่ )

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา 04.30 น. ทำวัตรเช้า / เจริญจิตภาวนา
เวลา 05.45 น. ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
***************
หมายเหตุ
สมัครปฎิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔
เนื่องในวันมาฆบูชา
๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (๓ คืน ๔ วัน)
รับจำนวนผู้เข้าปฎิบัติ ๒๕ ท่าน
เริ่มเปิดรับสมัครผู้ปฎิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ ๕ ม.ค – ๑๐ ก.พ ๒๕๕๕
**************
ติดต่อสอบถามได้ที่:
สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายปฎิบัติธรรมวิปัสสนา
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐๘-๗๘๘๓-๒๕๔๔

ที่มา : ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี วิถีพุทธ ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

3,646


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย