(ร่วม) สร้างวัด...(ได้) สร้างอนาคต

 hack    

ต้นไม้จะโตได้ ก็ต้องอาศัยดินและน้ำและ การดูแล คนจะดีได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสอนปลูกฝังในทางที่ดี
...วัด... จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัย..ความสามัคคี..แรงใจ แรงศรัทธา จากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตที่ไม่เสื่อมถอยจากคุณงาม ความดี ที่จะเสียสละเวลา ปัจจัยสี่ มาร่วมกันสร้างวัด..เท่ากับ..สร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเอง....
....ในขณะนี้...สำนักสงฆ์บุญประดับวนาราม..ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 23ไร่เศษ ที่ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ทางคณะสงฆ์จึงเข้ามาร่วมใจกันอยู่ปฎิบัติธรรมกันหลายรูป และมีนักปฏิบัติธรรม รวมทั้งคณะครูนักเรียนหลายโรงเรียนเข้ามาปฎิบัติธรรมกัน แต่เนื่องด้วยทางสำนักสงฆ์กำลังสร้างใหม่ ก่อตั้งมาได้แค่สามเดือน จึงยังขาดห้องน้ำและอาคารที่สำหรับใช้ปฏิบัติธรรม..นั่งสมาธิภาวนา.
...ทางวัด จึงจะสร้างอาคารไว้ใช้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา จึงบอกบุญมายังผู้ใฝ่ในบุญ
ที่ต้องการจะสร้างวัด และสร้างอนาคตให้กับตัวเอง....จึงมอบทางสร้างอณาคตให้กับทุกๆคน.....

โดยร่วมสร้างบุญสร้างอนาคตได้ที่

ชื่อบัญชี พระวิชิต อภิชโย(วิชิต เภสัชมาลา)และ/หรือ พระภัทรากฤษฏิ์ อุปวันและ/หรือนายพันชิต ชัยวงด์และ/หรือนายสุรสิทธิ์ สิทธิศักดิ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 536-238914-0 ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสุโขทัย

สำนักสงฆ์บุญประดับวนาราม หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
พระอาจารย์ภัทรากฤษฏิ์
โทร 083-300-8568 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อยู่แค่ตัว....ก็อยู่แค่วันตาย..
อยู่เพื่อส่วนรวม...อยู่ชั่วฟ้าดินสลาย....

เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไร..
แต่เราเกิดมา...งเพือเลือกที่จะเป็น..จะทำอะไร..ต่างหาก


• ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง

• ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแล ทำได้ยากอย่างยิ่ง

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ๓๖๐ องศาสู่ความเป็นเลิศ "เสน่ห์สร้างได้จากการฟัง"

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พญานกยูงทอง ( มหาโมรชาดก )

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย