"ตักบาตรแบบวิถีพุทธ" และ "ตักบาตรเดือนเกิด" (๓ ต.ค. ๒๕๖๓) (งด)

 watsritawee    5 ก.ย. 2563

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


ที่มา : https://watsritawee.org


ทุกวันเสาร์แรกของเดือน มีการตักบาตรแบบวิถีพุทธ
สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ต้องของดเพราะตรงกับวันออกพรรษา และการถวายฉลากภัตร
เจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน​

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3431438083582452


  3,466 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย