ขอเชิญสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐานพระสมเด็จองค์ปฐมพุทธรัตนมุนีศรีล้านนา

 Nida99    25 เม.ย. 2562

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างศาลาก่ออิฐถือปูน
เพื่อ ประดิษฐานพระสมเด็จองค์ปฐมพุทธรัตนมุนีศรีล้านนา

ร่วมสมทบทุนได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชี พระสมควร แตงกูล
เลขที่ 518-256510-4

ณ ที่พักสงฆ์ป่าทองหล่อธรรมมงคล
พระอาจารย์เขมรโตภิกขุ
บ้านปางเคาะ ม.11 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ผู้ที่บริจาคกรุณาแจ้งชื่อ
เพื่อทำหนังสือประวัติการสร้างศาลาที่ Line ID : tishaworld

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่าน

ประมวลภาพ

# โปรดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน

https://saiyoiphrae.go.th/activities/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ความคืบหน้าของศาลาในปัจจุบัน• เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4

• เอนไซม์สระผมอาบน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ไร้สารเคมี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย