🎀ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพอีก🎀 🔶จำนวน อีก8กอง🔶สุดท้าย สร้างแบบพิมพ์ พระประธาน หน้าตัก 80นิ้ว เพื่อใช้หล่อ พระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน จำนวน 108องค์. ทำแบบพิมพ์.. ที่ ศูนย์ธรรมทาน ภูริญาโณ อ.บางเลน. จ.นครปฐม

 ตะวันธรรม    24 ต.ค. 2564

🎀ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพอีก🎀
🔶จำนวน อีก8กอง🔶สุดท้าย
สร้างแบบพิมพ์ พระประธาน หน้าตัก 80นิ้ว
เพื่อใช้หล่อ พระประธาน
ถวายวัดที่ขาดแคลน
จำนวน 108องค์. ทำแบบพิมพ์..
ที่ ศูนย์ธรรมทาน ภูริญาโณ
อ.บางเลน. จ.นครปฐม
⭕ทำบุญสร้างแบบพิมพ์พระ⭕
..มงคลชีวิต
เพราะมีไว้สร้างพระถวายเป็นพุทธบูชา
สร้างพระให้เป็นที่พึ่งที่ระลึก
สืบทอดพระพุทธศาสนา สนับสนุนงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนนาน
🙏ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง🙏
แบบพิมพ์พระประธาน
👉รับ 20เจ้าภาพ👈
(จองกองล่ะ2,500บาท)
หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา
หรือจองเจ้าภาพทั้งหมด
🚩1.คุณณัฐฐินันท์ สุขสมพงษ์ (1กอง)
🚩2.นางสาวอัญชลี แจ่มกระจ่าง(1กอง)
🚩3.คุณพ่อสุธรรม คุณแม่บุญนาค สุขนันทศักดิ์ และครอบครัว พร้อมทั้งญาติมิตร (1กอง)
🚩4.คุณคีย์รรรดา เชวิตรา และครอบครัว (1กอง)
5.ภานุสินย์ ลิ้มวิริยภาสิริ และครอบครัว(1กอง)
6-12. พระอาจารย์ศุภชัย
ภูริญาโณ (7กอง)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
รายชื่อตกหล่นแจ้ง
🎗บัญชี กรุงเทพ 657-0-24754-1 พระศุภชัย🎗
สอบถาม หรือแจ้งชื่อเจ้าภาพ
📢โทร/ไลน์ 0822205051 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
1


• 139 (30/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• น้ำผึ้ง

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 2

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย