เชิญร่วมบุญสร้างหัวใจพระอรหันต์

 warm    28 ก.พ. 2555

บุญใหญ่มหามงคลน้อมเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกๆท่านร่วมสร้างหัวใจ
พระอรหันตสาวกผู้เป็นเลิศในด้านโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ด้วยวัตถุเงินบริสุทธิ์และร่วมสร้างพระมหากัจจายนะและพระมหาอุปคุตที่แกะสลักโดยไม้ขนุนอายุร้อยกว่าปี ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่มนุษย์และเทวดา และเพื่อให้เป็นมหาอานิสงค์บังเกิดซึ่งจิตใจอันบริสุทธิ์เข้มแข็งนำสู่
ความดีงามความสุขความสำเร็จทันใจปรารถนา
และเชิญร่วมพิธีมหามงคลบรรจุหัวใจและพระอรหันตธาตุ
ในองค์พระมหากัจจายนะและองค์พระมหาอุปคุตและเข้าพิธีสืบชะตาหลวง
เสริมดวงมงคลและลอยกระทงสะเดาะเคราะห์รับโชคใหญ่ประจำปี พ.ศ.2555
ใน วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น.
ที่วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เชิญทุกๆท่านร่วมถวายปัจจัยหรือวัตถุเงินเพื่อร่วมสร้างหัวใจพระอรหันต์ได้ที่
พระอาจารย์วรฉัตร สุจิตฺโต วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทร.081-9981552
หรื่อท่านที่สะดวกร่วมบุญผ่านธนาคาร ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาสารภี
ชื่อบัญชี วัดปากเหมือง เลขที่ 286-2-43107-6
ขออนุโมทนาบุญทุกๆดวงจิตในหมื่นโลกธาตุครับ สาธุ


• วัดทรงศิลา

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

• 139 (30/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• สญฺญมโต เวรํ น จีรติ ผู้คอยระวังอยู่ ย่อมไม่ก่อเวร

• เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย