เชิญทำบุญ ทอดกฐิน สร้างโบสถ์ และสร้างพระประธานในอุโสสถ ตามแต่ศรัทธา วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย)

 wathaibee    7 ก.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างอุโบสถ หล่อพระประธาน ประจำปี ๒๕๕๔
ณ วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย)
ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.๐๘๙-๘๑๕๖-๙๘๕
วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
..........................................................
เนื่องด้วยวัดหนองแวง ได้สร้างอุโบสถเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ด้วยแรงศรัทธาจากพระสงฆ์ และญาติโยมกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี และจังหวัดอื่นๆตลอดทั้งลูกหลานชาวบ้านหนองแวง ที่มาทำงานกรุงเทพฯมีจิตศรัทธาพร้อมใจกันนำกฐินสามัคคี ไปทอดทุกปีที่วัดหนองแวง เพื่อการก่อสร้างถาวรวัตถุมาเป็นลำดับวัตถุประสงค์ในปีนี้เพื่อซื้อกระเบื้องมุ่งหลังคาอุโบสถประมาณ ๘ แสนบาท จึงขอเจริญพร บอกบุญมายังท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธา หรือรับเป็นเจ้าภาพแต่ละอย่างก็ได้
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีหลวงพ่อรวย จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองในกิจการงานที่ทำ มีสุขภาพแข็งแรง มั่งมีศรีสุข มีโชค มีลาภ มีเกียรติยศ มีปัจจัยใช้ตลอด นะมามีมา มะหาลาภา นะชาลิติ โสมาเรสา อิติมานัง .

ประธานดำเนินงาน
พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร (ศรีเมือง)

ผู้ช่วยดำเนินงาน
พระมหาแสน จันทิโม
พระวิชัย สุวโจ พระละเอียด สัททสุวัณโณ พระแพ วชิรธโร
พระวัฒนา ธีรวังโส พระสุนทร ธัมมทีโป
พระกิตติชัย สุจิณโณ คุณมาลีรัตน์ ตั้งประสพทรัพย์ พร้อมคณะ
คุณสมหมาย-กมลรัตน์ วิบูลยานนท์
คุณอภิญญา วิบูลยานนท์
คุณอัฉราวรรณ วิบูลยานนท์
คุณมานะ–คุณสมหมาย เอี่ยมมณฑา คุณประนอม บัวทองคำ
คุณองุ่น กิจสุขกาย คุณสุดใจ หัตถกิจ
ด.ต.อนันต์พงษ์ แก้วนนท์ คุณปิติพันธ์--คุณฐิติพร หลุมทอง
คุณแจ๋ว เขตบางกอกน้อย ร.ผอ. ชนันรัตน์ รัตนพงศ์ทอง
คุณสัมฤทธิ์-คุณสำเนียง บำรุงนา คุณจำรูญ-คุณพะเยาว์ การโภคี คุณนิ่ม-คุณหน่อย- ซ.ประดิษฐ์ผล คุณวัลลดา เจริญทรัพย์
คุณทัศนัย คณิตโต คุณบุญชู-คุณติ๋ม บ้านบุ คุณชื่น-คุณบัว บ้านบุ คุณศิริรัตน์ แป้นทองคำ
คุณวันชัย-สมศรี อ่อนใจ คุณวิสุทธิ์-คุณศุภรากร ยุวนวรรธนะ คุณพรชัย-คุณนพวรรณ ศรีสว่าง คุณอภิศิษฏ์-พรลิ้มสุขะกร คุณอภิญา-คุณอัฉราวรรณ วิบูลยานนท์ พันโทหญิง จันทร์จรัญ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คุณนิตยา จินดาศรี
คุณจุติกานต์ วิบูลยานนท์ คุณพสธร-รัตนา-จักรพงษ์ ศรีหา คุณรุ่งนภา จรนัย คุณชินวร คำฤาชา และหัวสายทุกๆสาย
อิ่มบุญ สุขใจ หนึ่งปีมีครั้งเดียว เที่ยวทัวร์บุญหากำไรชีวิต
ณ เมืองศรีนครลำดวน ไปแล้วไปอีก ทำบุญแล้วทำอีก บุญก็ได้ ไส้ก็เต็ม ปัจจัยได้สร้างโบสถ์ …(ปีที่
ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต.ทุ่ม อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ระว่างวันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
********************************
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
- เวลา ๑๘.๓๐ น. รถคันที่ ๑-๒-๓-๔-๕ ปรับอากาศสองชั้น ออกจากวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ (บริเวณโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม) ซอย จรัญสนิทวงศ์ ๓๒

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

หนึ่ง - รับอรุณที่ “ พระมหาธาตุเจดีย์ภูค่าว ” จ.กาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำธุระส่วนตัว ทานข้าวต้ม วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล ต. สหัสขันธ์ ห่างจากตัว อ.สหัสขันธ์ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลา ยาวประมาณ ๒ เมตร กว้าง ๕๐ ซม. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียวัตถุโบราณ โดยกรมศิลปกร ในปี ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ภายในวัดยังมีอุโบสถไม้แบบเปิด แกะสลักลวดลายงดงาม ตามประตู หน้าต่าง
ภูค่าว ใช้งบก่อสร้าง ๓๐๐ กว่าร้อย (2.30 ชม.)

สอง–“พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ” จ. กาฬสินธุ์ ได้ค้นพบซากโครงกระดูก และรอยเท้าไดโนเสาร์ ซี่งมีอายุกว่า 150 ล้านปี สถานที่ค้นพบ 3 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านนาใคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ และที่วัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ ที่เราจะไปชมกัน ได้มีการจัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว"ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการค้นพบชิ้นส่วนโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่มีความสมบูรณ์และมากที่สุดในประเทศไทย (มากกว่า 600 ชิ้น) เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่า"พิพิธภัณฑ์สิริธร" ที่พิพิธภัณฑ์นั้น มีหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ของจริง มีสวนไดโนเสาร์ที่ตัวสูงใหญ่จนต้องแหงนคอดู และที่สำคัญ มี ดร. วราวุธ สุธีธร เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้ขุดค้นซากดึกดำบรรพ์สำคัญๆ มานับไม่ถ้วน และยังได้ใช้นามสกุลมาตั้งชื่อไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบด้วย
นอกจากนี้ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของ วัดสักกะวัน เป็นแหล่งที่ขุดพบ ต้องเดินขึ้นไปบนเขา อยู่ใกล้ๆ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล (หลวงพ่อบ้านด่าน) พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยทวารวดี ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง กาฬสินธุ์ (2 ชม.)

สาม – ทางผ่านแวะทานข้าว "บึงพลาญชัย" กลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด สี่ – แวะชม“ พระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ” ธาตุก่องข้าวน้อย เป็นเจดีย์สมัยขอม ตั้งอยู่ในทุ่งนา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร ธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23 - 25 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงจะแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะเป็นก่องข้าว องค์พระธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สาม ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 2 เมตร ก่อสูงขึ้นไปประมาณ 1 เมตร ช่วงกลางขององค์พระธาตุ มีลวดลายทำเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ถัดจากช่วงนี้เป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้าหากัน เป็นส่วนยอดรอบนอกของพระธาตุก่องข้าวน้อย มีกำแพงอิฐล้อมรอบขนาด 5 x 5 เมตร นอกจากนี้บริเวณด้านหลังมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐ ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และในเดือน 5 จะมีผู้คนนิยมมาสรงน้ำพระและปิดทอง ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ ฝนจะแล้งในปีนั้น นอกจากนี้ที่บริเวณบ้านตาดทอง กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดค้นเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์และภาชนะเขียนสีแบบบ้านเชียงอีกด้วย (30 น.)

- จากนั้นเดินทางสู่ วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ -รับประทานอาหารเย็น นอนค้างวัด หรือโรงแรม ๑ คืน (ชมการแสดงของเด็กนักเรียน )

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
- เวลา ๐๖. ๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
- เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ถวายผ้ากฐินสามัคคี บายศรีสู่ขวัญคณะกฐิน

ห้า – แวะชม “ สวรรค์โลกใต้น้ำ แดนมหัศจรรย์ แห่งเดียวในอีสานใต้ ” ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เมืองศรีสะเกษ
(เกาะห้วยน้ำคำ) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในบริเวณสวน มีปราสาทขอมโบราณเป็นสัญลักษณ์ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 119,700,000 บาท เทศบาลฯได้จัดโซนปลาทะเล ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม โดยมีปลาน้ำจืด 79 ชนิดและปลาน้ำทะเลจำนวน 22 ชนิด และจำนวนปลามีทั้งหมด 4,000 ตัว พร้อมทั้งการจัดแสดงอุทยานไดโนเสาร์โลกล้านปีเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งอุโมงค์แก้วลอดใต้บ่อปลาที่มีความยาวถึง 24 เมตร ที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับฝูงปลาที่แหวกว่ายได้อย่างใกล้ชิด แห่งเดียวในเขตอีสานใต้

หก – แวะ “ปราสาทหินเมืองต่ำ” อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มีลักษณะของศิลปะขอมแบบบาปวน อายุ อยู่ในราว พ.ศ. 1550 - 162 มีลักษณะของศิลปะขอมแบบคลังซึ่งมีอายุราว พ.ศ. 1508-1555 ปะปนอยู่ ด้วยภาพสลักส่วนใหญ่เป็นภาพเทพใน ศาสนา ฮินดู จึงอาจกล่าวได้ว่า ปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษ ที่ 15-17 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ปราสาทเมืองต่ำน่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย เพราะถึงแม้ได้มีการขุดพบศิวลึงค์ แต่ภาพสลักส่วนมากที่ปราสาทนี้ ล้วนเป็นภาพเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ์ อีกทั้งเป็นปราสาทน้ำล้อม ซึ่งเป็นลักษณะของไวษณพนิกาย ต่างจากปราสาทบนภูเขาของไศวนิกาย ปราสาทเมืองต่ำมีปรางค์ประธานห้าองค์บนฐานเดียวกัน เช่นเดียวกับปราสาทศีขรภูมิ โดยแต่ละองค์มีรายละเอียดดังนี้
ปรางค์ประธาน ปรางค์ประธานปัจจุบันได้ถล่มลงมาแล้ว พบเพียงฐานเป็นศิลาแลง และหน้าบันซึ่งสลักจากหินทราย เป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศิลปะปาปวน สันนิษฐานว่าตัวปราสาทเป็นปราสาทหินทราย
ปราสาทประกอบ ปราสาทประกอบอีก 4 หลังเป็นปราสาทอิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะในสภาพสมบูรณ์ และมีหน้าบันด้านหน้า อยู่ครบ โดยปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ มีหน้าบันเป็นภาพพระวรุณเทพประทับเหนือหงษ์ ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือเป็นภาพพระกฤษณะ (ร่างอวตารของพระวิษณุ) ยกภูเขาโควรรธนะ ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศใต้เป็นภาพพระอินทร์ ปางมหาราชลีลาสนะ (นั่งชันเข่า) ประทับเหนือหน้ากาล ส่วนปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ เป็นภาพพระศิวะคู่พระอุมา ประทับบนโคนนทิในปาง อุมามเหศวร (2 ชม)

เจ็ด - - แวะ “ ตลาดช่อจอม หรือ ย่าโมโคราช และกลางดง ” ซ็อบปิ้งซื้อสินค้าตลาดหน้าเมือง ซื้อของฝาก ฝากแฟนฝากลูกฯ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์บุญนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงคณะทัวร์บุญเป็นสำคัญ
(หากมีเวลาจะแวะตามจุดที่ผ่าน )

จากใจ…
พระลูก พระหลาน พระเหลน พระน้อง อาตมาอยากจะพาโยมญาติไปทุกที่ ที่โยมอยากจะไป แต่มีข้อกำกัด เรื่องเวลาเท่านั้น แต่อยากให้โยมญาติทุกคนรู้ว่า ทุกคนอยู่ใจอาตมาเสมอ.


ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

หลวงพ่อสุธีร์ ฐิตสุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง โทร. 083-365-89-28

พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ผู้ดำเนินการสร้างอุโบสถ) โทร.089-815-69-85
โทร 024347791 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://www.watnongwang.com


หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางกอกน้อย
ในนาม พระมหาเฉลิมชัย ปภสฺสโร
เลขที่ 115-1-22258-0ที่มา : กฐินสามัคคี
ปรระกาศ อนุโมทนาบุญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ หล่อพระประธาน และสร้างอุโบสถ
วัดหนองแวง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 โดย โอนผ่านธนาคาร
........................
1. คุณภูสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมณ์
2. คุณภูเวช ศักดิ์ภิรมณ์
3. คุณภูพันธ์ ศักดิ์ภิรมณ์
4. คุณภูวิน ศักดิ์ภิรมณ์
5. คุณนิภาดา คงสวัสดิ์
6. แม่ประกอบ โพธิ์กลาง
7. คุณณรงค์ แม่นแจ่มใส คุณปานใจ แป้นพัฒน์
นิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(ภาคนอกเวลา )
จำนวนเงิน 1,000 บาท


อนุโมทนาบุญ โยมทั้งหลาย ที่เอยนาม ข้างต้น ที่ร่วมทำบุญสร้างพระประธานปรางจักพรรดิ ในอุโบสถ
วัดหนองแวง ในครั้งนี้ที่ได้มีจิตเป็นบุญกุศลร่วมทำบุญ สร้างพระ สร้างโบสถ์

ซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลัง ดำเนินการเตรียม หล่อพระประธานเนื้อสำริด
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ้างเอาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
ช่วยดลบันดาล ให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย และครอบครัว ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ ครั้งนี้ ให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญท่านแรกนี้ มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานี่ทำ ร้ำรวย มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุข มั่งมีศรีสุข สมหวังดั่งใจคิดทุกประการเทอญ


อานิสงส์สร้างพระอุโบสถ

สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
เนื่องจากโบสถ์ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนาที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ
ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่าพระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่างสงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศลเป็นอาสันนกรรมสที่ดี ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดีมีความสะดวกสบายที่เรียกว่าสุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด


รูปภาพ ปลุกเสกพระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดทอง ย้อนยุค 100 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประธานจุดเทียนชัย
พระราชพุทธิญาณ กดพิมพ์นำฤกษ์พระศาสดา และพระปิดตา
ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม (วัดทอง)
พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร (ศรีเมือง) ประธานจัดสร้างวัตถุมงคล

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550


เฉลิมชัย สร้างพระปิดตา วัดทอง ย้อนยุค 100 ปี หลวงพ่อทับ 1 ในเบญจภาคี เมืองสยาม

ประกาศอนุโมทนา เจ้าภาพร่วมสร้างพระประธาน ในโบสถ์วัดหลงพ่อรวย
(วัดหนองแวง) ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (๑๔-๑๖ พค.๕๕)

ดังนี้ ๑. ดร. คุณแม่ชี รัชฎา อามาตยากุล จากสำนักรัชตธรรมสถาน
ต.หนองเจดีย์ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน ๕๐๐ บาท
๒. นายอนุชา บุญศิริ ๖๐๐ บาท
๓. นาง ปัทมา เมฆสมุทร จังหวัดปัตตานี ๕๐๐ บาท
ขออนุโมทนาบุญฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.watnogwang.com

กรุณาส่ง รายชื่อ -นามสกุล เพื่อทาง วัดจะได้ จารึกชื่อขอท่านเจ้าภาพ ติดไว้ที่วัด
กรุณาส่งมาที่มาทาง Email: wathai_101@hotmail.com


  3,542 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย