เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ

 พระไพโรจน์    7 พ.ย. 2561

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ
ตอนนี้อาตมาภาพมีโครงอบรม คุณธรรม-จริยธรรม ตามโรงเรียนต่างๆทั่วไปหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ เป็นต้น โดยเป็นการอบรม หนึ่งครั้ง/ต่อหนึ่งเทอม/ต่อหนึ่งโรงเรียน ใช้เวลาอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งโรงเรียน การอบรมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายด้วยการแจกสมุดปากกาดินสอหรือแจกขนมไอศครีมกับเยาวชนร่วมไปถึงค่ารถและอื่นๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่
พระไพโรจน์ กตธัมโม
วัดบึงบูรพา บ้านดอนหวาย ต.ศรีสุข
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โทร. 0638216089

หรือบริจาคตามศรัทธาได้ที่
พระไพโรจน์ กตธัมโม
เลขบัญชี 4030266460
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเลย  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,549 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย