ทดแทนพระคุณแม่เผื่อแผ่สู่เด็กด้อยโอกาส

 dham    27 ก.ค. 2554

ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลสร้างบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพนมกล่อง ๆ ละ ๑๐ บาท เพื่อนำไปมอบให้กับทางโรงเรียนที่อยู่บนเขา ห่างไกลความเจริญ เพื่อแจกแก่นักเรียนชาวเขาที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดื่มนมเสริมสร้างสุขภาพ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ เพื่อเป็นการสร้างบุญทดแทนพระคุณแม่และยังได้เผื่อแผ่ถึงเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสด้วย

ท่านสามารถร่วมบุญทดแทนพระคุณแม่ในโอกาสวันแม่ที่จะมาถึงผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5 หรือจะจัดส่งนมมาได้ที่.. พระครูวรสุตเขต ๑๑๑ วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘
  3,522 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย