ขอเรียนเชิญร่วมรณรงค์ปกป้องพุทธศาสนา

 chaiying    14 มิ.ย. 2555

ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน แจ้งความประสงค์ในการร่วมรณรงค์ในการให้ความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อพุทธศานาและพระพุทธเจ้า ทางองค์กรยังต้องการความช่วยเหลือทั้งแรงกาย แรงใจจากทุกท่่าน ร่วมกันปกป้องและหยุดยั้งการลบหลู่ ดูหมิ่นพุทธศาสนา




  3,287 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย