ทำถนนคอนกรีตปูทางไปถ้ำยังครูบาบุญชุ่มภาวนาที่ถ้ำเมืองแกช 3 ปี 3เดือน 3วัน

 Joe79797979    10 ต.ค. 2563

ในบรรดาบริขารของพระที่ ลูกศิษย์ลูกหาอยากได้ไว้ครอบครองบูชาอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ จีวรยิ่งเป็นจีวรที่ใช้จนเก่าซีด ยิ่งเป็นที่หมายปองของบรรดาลูกศิษย์ที่เคารพนับถือถ้าถามว่า จีวร มีดีอย่างไร หรือมีความหมายอย่างไร ถึงอยากได้มาบูชากันมองกันแบบผิวเผิน หรือพื้นๆ ก็พอจะมองเห็นกันว่าเพราะจีวรเป็นเสมือนตัวแทนของหลวงพ่อรูปนั้นๆ
จีวรเป็นธงชัยของเหล่าพระอรหันต์

เป็นเครื่องหมายของผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนผู้ใดแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกขั้น ก็จะเห็นคุณค่าและความหมายที่ซ่อนอยู่อีกมากมายครับ นันก็คือ
จีวรของพระนั้นเป็นของที่บริสุทธิ์ จะไปเลียบเคียง ขอหรือบอกให้เขาซื้อมาให้ย่อมไม่ได้ถ้าไปทำแบบนั้นก็ผิดวินัยอีกจะต้องมีผู้ศรัทธาถวายมาให้เอง หรือพระท่านไปชักบังสุกุลมาจากป่าหรือซากศพ(ในปัจจุบัน คือ ชักบังสุกุลในงานศพ)
พอมีผู้ถวายแล้วขณะรับก็ต้องภาวนา บริกรรม บทพิจารณา ธาตุปฎิกูลไ้ด้มาแล้วก็ต้องมา ภวานาอธิษฐานไว้ใช้ จะใช้ก็ต้องภาวนากำหนดจุดพิืนทุทำให้ของมีตำหนิก่อนเวลาจะห่มแต่ละครั้งก็ต้องพิจารณาภาวนา อีกขั้น ด้วยบทที่มีความหมายลึกซึ้งว่า

ปะฎิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฎิเสวามิ
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวร
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฎิฆาตายะ
เพียงเพื่อบำบัดความหนาว
อุณหัสสะ ปะฎิฆาตายะ
เพียงเพื่อบำบัดความร้อน
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง สะปะสัมผัสสานัง ปะฎิฆาตายะ
เพียงเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจาก เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฎิจฉาทะนัตถัง
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันทำให้เกิดความละอาย
ทั้งนี้เพื่อฝึกสติและป้องกันไม่ให้ใช้จีวรด้วยความหลงมัวเมาเรียกว่า จีวรหนึ่งผืนพระท่านภาวนากำกับไว้ตั้งแต่วินาที ที่ัรับมา และทุกวัน ทุกครั้งที่ท่านหยิบมาห่ม

และที่สำคัญที่สุด คือ ตรงนี้ครับ

ผ้าทั้ง ๓ ผืนของพระท่าน คือ สังฆาฎิ (ผ้าพาดบ่า) จีวร (ผ้าห่มคลุมกาย) สบง (ผ้านุ่ง)

เวลาที่ท่านจะห่มหรือจะถอด โดยเฉพาะผ้าครองหรือผ้าผืนหลักที่ต้องครองทุกเช้า พระทุกรูปต้องภาวนาคาถาต่อไปนี้

ห่มหรือถอดสังฆาฎิ ครอง ภาวนาว่า "สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะฯ" (หัวใจพระอภิธรรม)

ห่มหรือถอดจีวรครอง ภาวนาว่า "ฑี มะ สัง อัง ขุฯ" (หัวใจพระสูตร)

ห่มหรือถอดสบงครองภาวนาว่า " อา ปา มะ จุ ปะฯ" (หัวใจพระวินัย)

ซึ่งทั้ง ๓ บท รวมแล้วก็คือ พระไตรปิฎก นั้นเอง

คาถาหัวใจพระอภิธรรม พระสูตร และพระวินัยนั้น ก็มีอยู่ในคำบูชารอยสักของวัดบางพระ ที่พิมพ์แจก แผ่นสีชมพู (สีขาวในปัจจุบัน)

ซึ่งถือกันว่า เป็นคาถาที่มีอุปเทห์ สรรพคุณ ครบทุกด้านอย่างมากมายทีเดียว

ดังนั้นจีวรที่พระท่านห่ม ท่านใช้ทุกผืน จึงบรรจุพลังของคาถาหัวใจทั้ง ๓ นี้ไว้เต็มเปี่ยม

เคยได้กราบเรียนถามหลวงพ่อที่มีอายุพรรษามากๆ หลายรูป

ท่านบอกว่า ต้องภาวนาทุกครั้งละ ทั้งพระใหม่พระเก่า เพราะเป็นกิจวัตรของพระ

ด้วยเหตุนี้ ผ้าจีวรของพระนั้น คนไทยเราจึงเชื่อมั่นว่า เป็นของดี ของขลัง เพราะผ่านการอธิษฐานจิตทุกวัน ๆ กว่าจะเปลี่ยนจีวรกันที อธิษฐานไปนับครั้งไม่ถ้วน ยิ่งเป็นจีวรเก่าคร่ำคร่า ยิ่งเป็นที่แสวงหากันมากมาย
ปัจจุบันเราจึงเห็นว่า จีวรของหลวงพ่อหลายๆ รูป ถูกนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และบรรจุไว้ด้านหลังพระเครื่อง กันหลายสำนัก ผ้าจีวร จึงเป็นของดี ของบริสุทธิ์ที่พระท่านเสกเป่าด้วยจิตบริสุทธิ์ ทำถวายพระวินัยและพระพุทธเจ้าโดยแท้

จึงไม่น่าแปลกใจที่ หลายคนชอบที่บูชาจีวรหรือพระเครื่องที่บรรจุจีวรไว้ติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สืบไป.......สนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา พร้อมของบูชาที่ละลึก คนละ1ชุด ร่วมบุญ 5987027066 ธ.กรุงเทพ กัลญ์ชลิตา จันทร์สมุทร์ (065-0186098)


ที่มา : จ.ท่าขี่เหล็ก


  3,537 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย