ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินตาบอด ถวายวัดสว่างคงคา บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

 socoman    6 มิ.ย. 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินตาบอด ถวายวัดสว่างคงคา
บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญ สามารถทำบุญได้ที่
ธนาคาร 👉 ธนาคารกรุงไทย สาขาโพนทอง
ชื่อบัญชี 👉 วัดสว่างคงคา (สร้างอุโบสถและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ)
เลขบัญชี 👉 660-5-54589-3

ท่านผู้ร่วมทำบุญตั้งแต่ 500 บาท
สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขเสียภาษี ที่เพจวัด หรือแจ้งที่ไลน์ไอดี 064 456 6949

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ประสานงาน พระครูพิทักษ์สุนทร (พระครูอาร์ม)
โทร. 064 561 4195, 064 456 6949
ไลน์ไอดี 0644566949
พระใบฎีกาสมบูรณ์ อนาลโย (เจ้าอาวาส)
โทร. 080 314 2362
  3,452 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย