ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินตาบอด ถวายวัดสว่างคงคา บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

 socoman     6 มิ.ย. 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินตาบอด ถวายวัดสว่างคงคา
บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญ สามารถทำบุญได้ที่
ธนาคาร 👉 ธนาคารกรุงไทย สาขาโพนทอง
ชื่อบัญชี 👉 วัดสว่างคงคา (สร้างอุโบสถและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ)
เลขบัญชี 👉 660-5-54589-3

ท่านผู้ร่วมทำบุญตั้งแต่ 500 บาท
สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขเสียภาษี ที่เพจวัด หรือแจ้งที่ไลน์ไอดี 064 456 6949

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ประสานงาน พระครูพิทักษ์สุนทร (พระครูอาร์ม)
โทร. 064 561 4195, 064 456 6949
ไลน์ไอดี 0644566949
พระใบฎีกาสมบูรณ์ อนาลโย (เจ้าอาวาส)
โทร. 080 314 2362

ที่มา : https://www.facebook.com/photo?fbid=1000168264742964&set=a.787305319362594

3,749


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย