ธรรมนำชีวิต เรื่อง ทุกข์..เพราะความกลัว

 Webmaster  

ธรรมนำชีวิต เรื่อง ทุกข์..เพราะความกลัวทุกข์..เพราะความกลัว

ธรรมะสั้น ๆ เข้าใจง่าย โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

ธรรมนำชีวิต
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
11 / 15

Website : http://www.watmahaeyong.org
Facebook : https://www.facebook.com/PageWatMahey...
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong

ที่มา : https://www.youtube.com/c/TheWatmaheyong

3,010
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย