วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย

 lovethailand2019    31 ม.ค. 2566

วัฒนธรรมไทย ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย จีน รวมทั้ง เขมร ตลอดจนวิญญาณนิยม พุทธ รวมทั้ง ศาสนาฮินดู

วัฒนธรรมแห่งชาติของไทยเป็นการประดิษฐ์ใหม่ซึ่งสิ่งที่ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเดิมไม่มีอยู่ในแบบอย่างนั้นเมื่อกว่าร้อยปีกลาย บ่อเกิดสามารถสืบย้อนไปได้ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคสงครามโลกครั้งที่สอง หลวงพิบูลการศึกช่วยเหลือการช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมไทยกึ่งกลางเป็นวัฒนธรรมแห่งชาตินิยามและก็ยั้งไม่ให้คนกลุ่มน้อยแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมชาวเมืองรุ่นตอนนี้ซึ่งจำนวนมากยึดรุ่นอุดมคติของวัฒนธรรมไทยกึ่งกลางเป็นการประดิษฐ์ใหม่ซึ่งรวมลักษณะชาตินิยมยุครัชกาลที่ 5 ราชย์เขมร และก็ลัทธิอิงคนธรรมดาที่นิยมบุคคลลักษณะ หรือสรุปเป็น วัฒนธรรมประชาชนของไทยตอนนี้นิยามว่าเมืองไทยเป็นดินแดนของคนประเทศไทยกึ่งกลาง มีศาสนาเดียวเป็น พุทธนิกายลัทธิเถรวาท แล้วก็ดูแลโดยวงศ์สกุลจักรี

พุทธนิกายลัทธิเถรวาทย้ำว่า คนส่วนมากไม่สามารถที่จะหยั่งรู้รวมทั้งไปถึงนิพพาน และก็เยี่ยมที่สุดที่สามารถทำได้คือ การสั่งสมบุญผ่านการกระทำที่เป็นพิธีบูชาอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การมอบของกินพระภิกษุและก็การให้ทานเงินเข้าวัด คำกล่าวอบรมสั่งสอนทางศาสนาถูกเลือกให้เกื้อหนุนมุมมองทางโลกแบบศาสนาขงจื๊อใหม่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ลำดับที่สามเสาหลัก พุทธของไทยยังรวมการบูชาวิญญาณของเขมรและก็ความเชื่อถือว่าพระราชาเป็นสมมุติเทวดา นอกนั้นยังย้ำแบบมากยิ่งกว่าใจความ

คนประเทศไทยย้ำแล้วก็ให้ท่านค่าต้นแบบมรรยาทด้านนอกอย่างมากเพื่อรักษาความเกี่ยวเนื่องผสานกัน กฎมรรยาทหลายสิ่งหลายอย่างได้ผลสำเร็จพลอยได้ของพุทธ สังคมไทยเป็นสังคมไม่เจอหน้าที่หลีกเลี่ยงการติชมในที่ชุมชน การขายหน้าขายตาเป็นความเสียหายแก่ชาวไทย ก็เลยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ารวมทั้งมุ่งรอมชอมในเหตุการณ์ตรากตรำ แม้สองฝ่ายไม่เห็นพ้องกัน การไหว้เป็นแบบการทักรวมทั้งแสดงความยำเกรงของผู้น้อยต่อคนแก่ตามขนบธรรมเนียมรวมทั้งมีแบบแผนครัดเคร่ง คนประเทศไทยใช้ชื่อต้นไม่ใช่ชื่อสกุล รวมทั้งใช้คำว่า "คุณ" ก่อนชื่อ

ชาวไทยนับถือความข้องเกี่ยวแบบมีระดับขั้น ความสัมพันธ์ทางสังคมนิยามว่า บุคคลหนึ่งสูงยิ่งกว่าอีกคนหนึ่ง บิดามารดาสูงขึ้นยิ่งกว่าลูกชายลูกสาว อาจารย์คุณครูสูงยิ่งกว่าเด็กนักเรียนนิสิต แล้วก็นายจ้างสูงขึ้นมากยิ่งกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อชาวไทยเจอคนที่ไม่รู้จัก จะบากบั่นจัดให้อยู่ในลำดับขั้นในทันทีเพื่อรู้ว่าควรปฏิบัติด้วยเช่นไร มักโดยการถามสิ่งที่วัฒนธรรมอื่นคิดว่าเป็นปริศนาส่วนตัวอย่างมาก สถานภาพระบุได้โดยเสื้อผ้า ลักษณะปรากฏทั่วๆไป อายุ อาชีพ การเรียนรู้ สกุลแล้วก็ความเกี่ยวข้องทางด้านสังคม

ครอบครัวเป็นเสาหลักของสังคมไทยแล้วก็ชีวิตครอบครัวมักอยู่สนิทสนมกว่าวัฒนธรรมตะวันตก ครอบครัวไทยเป็นลำดับชั้นทางด้านสังคมอย่างหนึ่ง และก็เด็กถูกสอนให้ยกย่องบิดามารดา สังคมมุ่งมาดให้สมาชิกครอบครัวดูแลผู้ใหญ่รวมทั้งสถานพักฟื้นผู้สูงอายุรวมทั้งโรงหมอเป็นโอกาสในที่สุด คนสูงอายุมักอยู่บ้าน อยู่กับครอบครัวและก็หลานรวมทั้งเกี่ยวในชีวิตครอบครัว   
https://www.lovethailand.org/tradition/ กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม ประเพณีล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสำคัญในการบำรุงพุทธศาสนา ด้วยศิลปกรรมที่งดงาม เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล เป็นต้น


• ผู้กล้าสู่สนาม (ธรรมจักรของแท้สัจจะธรรมต้องพันซี่เท่านั้น)

• อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ

• เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม

• เจ็บเอว ไม่ต้องเจ็บที่ใจด้วย

• น้ำพริกกากหมู

• ศึกษาเหตุปัจจัยให้ถ้วนทั่ว จะได้ปฏิบัติตัวให้ไม่ประมาทแท้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย