ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดหิรัญญาราม(วัดบางคลาน หลวงพ่อเงิน)

 socoman     28 ม.ค. 2566

ธนาคารออมสิน 020318286539 วัดหิรัญญาราม(วัดบางคลาน)คนละ 1 บาทหรือแล้วแต่ศรัทธาขออนุโมทนาบุญลูกศิษย์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานทางวัดบางคลานได้ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่กว่าติดกับวัดหลวงพ่อเงินตอนนี้ทางวัดได้ถมดินใช้งบประมาณ 200,000 กว่าบาทเลยมาบอกบุญลูกศิษย์หลวงพ่อที่ไม่สามารถมาทำบุญที่วัดได้ ร่วมกันทำบุญซื้อที่ดินและถมดินให้กับวัดหลวงพ่อแล้วแต่กำลังศรัทธาขออนุโมทนาสาธุ#อานิสงส์การถวายที่ดินสร้างวัด
"#ชื่อว่า_เป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน_ตื่นอยู่ก็ได้บุญ_แม้ยามหลับบุญก็เกิด"
. . . เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มากถึง ๑๒ ประการ . . .
๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔.ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้
ไพศาล
๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ
๑๐.เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาเราจะไม่
ต้องเร่รอน ไม่อดอยาก
๑๑.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพ ตามปรารถนาเป็นทำเลดี
ค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชผลเจริญงอกงาม
๑๒.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาติ
นี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ
...........สาธุ..............................

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZgkxBG8hXL3J9ekGZgv43rWuaCmSzzg9rk7KwBUL1ZS4peUKRtG6cQ6UCz5okEXXl&id=100070020153176

3,647


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย