ขอเชิญร่วมบุญถวายที่ดิน เพื่อสร้างวัด ณ.สถานที่สำนักสงฆ์ป่าโพธิธรรม ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

 socoman     7 เม.ย. 2564

#ซื้อที่ดินถวายวัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายที่ดินจำนวน 1 ไร่ (400) ตารางวา ราคาไร่ละ 300,000 หรือตารางวาละ 750 บาท หรือตามแต่ศรัทธา เพื่อสร้างวัด สถานที่สำนักสงฆ์ป่าโพธิธรรม ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

เนื่องด้วยสำนักสงฆ์ป่าโพธิธรรม ได้มีผ้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นจำนวน 5 ไร่ แต่ตามกฎของสำนักพุทธที่ดินที่จะสร้างวัดต้องมีไม่น้อยกว่า 6ไร่ ดังนั้นทางสำนักสงฆ์ยังขาดอยู่อีก 1ไร่ ถึงจะพอที่จะขออนุญาตสร้างวัดได้

🚩#ร่วมบุญได้ที่
🔹ธ.กรุงไทย
🔹เลขบช. 625-025-0999
🔹ชื่อบช. พระธัญพัฒน์ เหติสุต

#ติดต่อสอบถาม
083-1665006

#บอกบุญทั่วไทย🇹🇭

ที่มา : https://www.facebook.com/bokboonaroundthai/posts/302951241225895

3,820


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย